SNEL NAVIGEREN

Bent u een (verwijzend) specialist en wilt u alles weten over onze TIPS-behandeling en het eventueel doorverwijzen van patiënten? Bij TIPS Zorg Midden Nederland bent u aan het juiste adres. We nemen u mee in ons medisch protocol. We stellen de aan ons gelieerde specialisten aan u voor. Bieden een verzameling aan (wetenschappelijke) artikelen rondom TIPS en de behandeling van levercirrose. En als laatst lichten we toe hoe de aanmeldings-/registratieprocedure in zijn werk gaat voor het aandragen van patiënten en welke aspecten TIPS Zorg Midden Nederland hier in afweegt.

Inleiding

In ons protocol omschrijven we de volledige zorg rondom onze TIPS (Transjugulaire Intrahepatische Portosystemische Shunt) procedure. De behandeling vindt plaats onder propofol of volledige sedatie op de afdeling radiologie. Via de hals (vena jugularis interna) wordt een katheter ingebracht tot in de leverader. Vervolgens wordt een stent geplaatst tussen de leverader en leverpoortader. Hiermee daalt de druk in de poortader.

Bevoegdheid: 

 • MDL arts / AIOS
 • Verpleegkundigen / studenten / trainees

Doel:
Optimale zorg leveren aan een patiënt rondom een TIPS procedure.

Patiënten categorie:
MDL – patiënten met portale hypertensie

Achtergrond informatie TIPS plaatsing

Uitkomst na TIPS plaatsing 

 • Technisch succes: 90% 
 • Klinisch succes: afhankelijk van de indicatie en te evalueren na 4-8 weken. 

Bij refractaire ascites duurt het vaak enige tijd voordat de patiënt weer ‘ diuretica-sensitief’  wordt. De ascites is niet meteen weg en er bestaat een kans dat de diuretica niet afgebouwd/gestaakt kan worden. 

 • TIPS vs. endoscopische secundaire profylaxe varicesbloeding: 

TIPS geeft meer kans op encefalopathie (20-30%), maar een betere preventie van re-bleed. Vermoedelijk is er een survival voordeel bij Child-Pugh C patiënten (10-13 punten) en mogelijk ook bij Child-Pugh B patiënten (7-9 punten) met actieve bloeding. 

 • TIPS vs. recidiverende paracentese bij refractaire ascites: 

TIPS geeft meer encefalopathie, maar een betere preventie van recidiverende ascites en vermoedelijk een iets betere overleving. 

 

Indicaties: 

 • Varicesbloedingen:
  • Patiënten met een hoog risico op recidief bloeding: Patiënten met een Child-Pugh B of C (7-13 punten) levercirrose en een doorgemaakte acute bloeding early TIPS: binnen 72 u na diagnostische scopie en bij voorkeur binnen 24 uur.
  • Patiënten met levercirrose Child-Pugh B of C (7-13 punten) met persisterende bloeding ondanks optimale endoscopische en medicamenteuze behandeling.
  • Patiënten met levercirrose Child-Pugh A met persisterende bloeding ondanks optimale endoscopische (second/third look) en medicamenteuze behandeling.
  • Als secundaire profylaxe bij patiënten die een re-bleed hebben ondanks rubber band ligatie en niet selectieve bètablokkers
 • Ascites o.b.v. portale hypertensie: Indien refractair of intolerant aan diuretica en/of intolerant voor groot volume paracentese.
 • Secundaire preventie of behandeling van bloeding uit fundusvarices of ectopische varices (intestinaal, anorectaal, stoma).
 • Portale hypertensieve gastropathie met bloedverlies zonder effect van niet-selectieve bètablokkers. NB: TIPS is géén indicatie bij bloeding gastric antral vascular ectasia.
 • Hepatische hydrothorax, indien refractair voor behandeling met diuretica en zout-restrictie.

Andere mogelijke TIPS indicaties zijn Budd-Chiari syndroom, hepatorenaal syndroom, preoperatief aan abdominale chirurgie bij patiënten met portale hypertensie. 

 

Absolute contra-indicaties: 

 • Hepatische encefalopathie graad 2-4 of recidiverende encefalopathie in de voorgeschiedenis. In principe alleen TIPS bij geen of slechts minimale encefalopathie in de voorgeschiedenis.
 • Primaire preventie varicesbloeding (cq. nooit gebloed) 
 • (Congestief) hartfalen NYHA graad 3 en hoger. Cave exacerbatie hartfalen na TIPS
 • Multipele grote levercysten / polycysteuze leverziekte 
 • Systemische infectie / sepsis 
 • Ernstige pulmonale hypertensie 
 • Galwegobstructie met galwegdilatatie door stuwing 
 • Slechte leverfunctie (MELD-score > 20, Child Pugh score > 13), of snel progressief leverfalen
 • Zwangerschap

 

Relatieve contra-indicaties:

 • Hepatocellulair carcinoom (afhankelijk van grootte, locatie en aantal)
 • Vena portae trombose (afhankelijk van de uitgebreidheid van de trombose) 
 • Primair scleroserende cholangitis (risico van stent infectie door geïnfecteerde galwegen) 
 • Ernstige coagulopathie (spontane INR > 5) 
 • Trombocytopenie < 50*10e9/L
 • Matige pulmonale hypertensie 
 • Ernstige contrastallergie
 • Hoge leeftijd (> 80 jaar, i.v.m. hogere kans op encefalopathie) 
 • Congestief hartfalen NYHA graad 1 en 2
 • Obstructie van de levervenen
 • Hepatorenaal syndroom (type 1 zeker en type 2 in mindere mate) of andere vorm van ernstig (creatinine level >265 umol/l) of progressief nierfalen.       

Complicaties

Algemeen:
De kans op een heropname is ~20-30 % in de eerste 3 maanden.
Overleving na TIPS is deels afhankelijk van de indicatie.
All-cause mortality is ~10-30% in het eerste jaar.

 1. Bloedingen – Lokaal: hals t.g.v. insteekopening katheter; bloeding uit punctie traject; bloederige ascites. Intra-abdominaal / intrahepatisch. Overlijdensrisico t.g.v. intra-abdominale bloeding is 1.4%.
 2. Hepatische encefalopathie (15-37%)
 3. Stent occlusie, in-stent stenose/trombose, vena portae trombose (10-20%). Kans op (acute) stentocclusie is verminderd door gebruik gecoverde stents en vrijwel altijd gevolg van suboptimale ligging van de stent.
 4. Fistel galweg, galblaas, arterie, pseudoaneurysma (5-10%)
 5. Hemolyse (1-10%)
 6. Verslechtering van de leverfunctie, leverfalen
 7. Pulmonale hypertensie
 8. Exacerbatie hartfalen bij cardiaal belaste patiënten (mn. rechtszijdige decompensatio cordis)
  door toename van de, vaak al aanwezige, hyperdynamische circulatie
  Zelden: haemothorax, pneumothorax, stent infectie

Werkwijze TIPS plaatsing

Algemeen:

Voor electieve ingrepen is onderstaande poliklinische en klinische werkwijze de norm. Voor spoedindicaties dient deze werkwijze zo goed als redelijkerwijs mogelijk te worden gevolgd.

 

Poliklinische work-up 

 • Poliklinische consultatie voorafgaand aan procedure door interventie radioloog en MDL-artsIndicatie voor TIPS plaatsing wordt gesteld door leden van regionaal TIPS team
 • Indien patiënt een potentiele levertransplantatie-kandidaat is: consultatie transplantatie centrum
 • Informed consent wordt verkregen door hoofdbehandelaar en gedocumenteerd in EPD
 • Check contra-indicaties
 • Check aanwezigheid en voorgeschiedenis op encefalopathie.

Voor gradering van hepatische encefalopathie worden de West Haven criteria toegepast. Bij vermoeden op geringe hepatische encefalopathie (graad I en II) kan gebruik worden gemaakt van de number connection test of de Mini-Mental State Examination (MMSE). Bij ernstige hepatische encefalopathie (graad III en IV) kan de Glasgow-comaschaal worden toegepast.

 • Preoperatieve screening door anesthesist.

Alle TIPS procedures vinden plaats onder propofol of narcose.

 • Check antistolling: bij gebruik van antistolling raadpleeg ‘bridging’ protocol.

TIPS plaatsing moet worden beschouwd als een ingreep met een hoog bloedingsrisico.

Trombocytenaggregatieremmers dienen 5 dagen voor de procedure te worden gestaakt conform het protocol ‘stollingsstatus preprocedureel tbv radiologische verrichten’.

 

Aanvullend onderzoek voorafgaand aan TIPS plaatsing:

 • Bloedonderzoek:
  • Lever- en nierfunctie. Bereken en noteer MELD en Child-Pugh score
  • Stolling: PT, INR, aPTT, thrombocyten
  • Overweeg tromboelastrografie test bij vermoeden op ernstige coagulopathie. Corrigeer coagulopathie als INR > 2 en/of bij afwijkende tromboelastrografie test en/of thrombocyten < 50*10e9/L
 • Beeldvorming:
  • CT lever 3 fase en/of echo duplex niet ouder dan 1 maand. Bij verminderde nierfunctie kan een MRI worden overwogen. Echo/duplex in overleg met interventie radioloog ter exploratie technische haalbaarheid plaatsing TIPS.
 • X-thorax of CT-thorax
 • Consult cardiologie: echocardiogram + ECG + proBNP

Klinische werkwijze

Algemeen:

Patiënt wordt 1 dag voorafgaand aan de ingreep opgenomen en blijft 1 tot 3 dagen ter observatie bij een ongecompliceerde TIPS plaatsing.

 

Werkwijze:

 • De dag vóór de behandeling
  • Patiënt wordt 1 dag voor de procedure opgenomen op MDL afdeling
  • Infuus prikken (maat/locatie maakt niet uit)
  • Indien van toepassing: maximale ascitesdrainage de dag voorafgaand aan TIPS plaatsing. De drain dient de dag voor de TIPS plaatsing te worden geplaatst en in te blijven tot aan de procedure.
  • Per liter ascites wordt er 8 gram albumine iv gegeven als er meer dan 5 liter ascitesvocht wordt gedraineerd conform ascites drainage protocol.
 • De dag van de behandeling
  • Stop diuretica, ACE remmers en/of metformine
  • Patiënt is nuchter
  • Blaaskatheter plaatsen
  • OK-jasje geven vóór procedure
  • Controles vóór procedure (temperatuur, bloeddruk, pols, gewicht) opnemen en vastleggen in EPD
  • Pijnscore vóór procedure vastleggen
  • Bij vertrek naar angiokamer:
   • Lopend infuus met 2 ltr/24 uur NaCl 0.9% ter voorkoming nierfunctiestoornissen als gevolg van contrast nefropathie
   • Eenmalig 1500 mg Cefuroxim intraveneus toedienen
  • Patiënt wordt door minimaal 1 verpleegkundige naar de CT kamer gebracht en doet de overdracht aan de verpleegkundige ter plekke.
  • Time out procedure door interventieradioloog.

Controleer of antibiotica profylaxe en/of premedicatie is toegediend.

 

Nazorg op de afdeling: 

 • Na  de ingreep verblijft de patiënt  gedurende 24 uur op de afdeling medium care voor monitoring en observatie.
 • Controles (temperatuur, bloeddruk, pols) bij terugkomst op de afdeling na 1, 2 en 3 uur.

Daarna om de 3 uur controles tot de volgende dag.

Daarna overleg met arts over frequentie van de controles.

 • Dagelijks controle op tekenen van encefalopathie, pijn en lokale hemostase.
 • Dagelijks controle op diurese.
 • Bloedonderzoek op dag 1 en 3 (leverenzymen/functie, bloedbeeld, nierfunctie)
 • Als het wondje is doorgebloed, dit aftekenen.
 • Halspleister minimaal 24 uur laten zitten.
 • Waarschuw bij bloederige ascites na de procedure de arts.
 • Ascitesdrain de dag na de ingreep door arts laten verwijderen.
 • Na ongecompliceerde ingreep in principe hervatten normaal dieet
 • Infuusbeleid en medicatie in overleg met de arts.
 • Antistolling kan worden hervat.

Primair starten van antistolling na TIPS plaatsing is niet geïndiceerd.

 

Aandachtspunten:

 • Tijdens de procedure wordt contrastmiddel gebruikt. Cave contrast allergie.
 • Corrigeer coagulopathie of trombocytopenie.
 • Registreer eventuele complicaties.
 • De patiënt heeft een verhoogde kans op encefalopathie. Bij tekenen van encefalopathie:
 • Start lactulose.
 • Stop alle uitlokkende medicatie zoals PPI, benzodiazepines, morfine.
 • Corrigeer eventuele elektrolyt stoornissen.
 • Bij ernstige encefalopathie of geen respons op medicatie overleg over downsizing of occlusie TIPS.
 • Niet-selectieve bètablokkers kunnen worden gestaakt na geslaagde TIPS.
 • Diuretica kunnen na de ingreep niet direct gestopt worden.
 • Diuretica worden meestal gecontinueerd in aangepaste dosis (50% dosisreductie).
 • Noteer de aangepaste dosis bij ontslagmedicatie.

Procedure en techniek

De procedure wordt uitgevoerd onder diepe sedatie of algehele narcose. Toegang wordt verkregen via de rechter vena jugularis. Na canulering van de rechter levervene wordt met een gebogen naald een trans-parenchymateuze verbinding gemaakt tussen de rechter levervene en de rechter vena portae (1 en 2). Dit kan röntgen- of echogestuurd (2a).

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Na dilatatie van het kanaal met een ballon (3) wordt de uiteindelijke TIPS stent geplaatst (4). Hierna wordt de stent nagedilateerd (4a) en wordt een controle portogram gemaakt (5).

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Een voorbeeld van een patiënt met ernstige varices bloedingen toont zeer uitgebreide maag en oesofagus varcies op het intiele portogram (6) en volledige collaps bij het controle portogram na plaatsing van de TIPS stent (7).

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Poliklinische nazorg

Algemeen: 

Poliklinische follow-up van patiënt door interventie radioloog en MDL-arts uit TIPS team. 

 

Interventieradioloog

 • Poliklinisch consult 1 week na ontslag inclusief echo duplex bij voorkeur door interventie radioloog die TIPS heeft geplaatst.
 • Echo duplex met vermelden van flow snelheid en richting

Normale flow is 100 cm/sec

Normale richting van de flow: 

Hoofdstam vena portae: hepatopetaal, in de perifere vena portae takken: hepatofugaal 

 • Vervolgens echo doppler enkel op indicatie 
 • Bij stentocclusie: stentrevisie/ballondilatatie op zeer korte termijn 

 

MDL-arts

 • Poliklinisch consult 1 week na ontslag idealiter aansluitend aan echo duplex en bloedcontrole.
 • Poliklinische afspraken vervolgens op indicatie.
 • Beeldvorming van TIPS alleen op indicatie. 
 • Bij goede TIPS functie terugverwijzen naar MDL-arts uit TIPS team wanneer het een patiënt van elders betreft. 
 • Bij indicatie refractaire ascites worden de diuretica langzaam gedurende de eerste 4-8 weken na TIPS plaatsing afgebouwd tijdens poliklinische follow-up op geleide van de kliniek.
Onze Specialisten

Bij TIPS Zorg Midden Nederland bundelen diverse experts de krachten. Maak kennis met onze specialisten.

Vanuit meerdere kanalen zagen we bij TIPS Zorg Midden Nederland een sterk groeiende behoefte aan een eenduidig platform voor zowel de patiënt als verwijzend specialisten omtrent de TIPS-behandeling. Een vraag naar een online portal waar alle informatie wordt verzameld omtrent de behandeling en waar verwijzend specialisten zich kunnen registreren om patiënten aan te dragen voor de behandeling. 

Uit deze behoefte ontstond TIPS Zorg Midden Nederland, een samenwerking tussen verschillende specialisten in regio midden-Nederland. Met tot op heden experts uit vier verschillende ziekenhuizen, te weten: het St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein), het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Diakonessenhuis (Utrecht), het Meander Medisch Centrum (Amersfoort) en het Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede).

Leden van het TIPS Zorg Midden Nederland team.

Dr. J. de Bruijne

MDL-arts, UMCU
(UMCU)

Dr. R.C.G. Bruijnen

Interventie radioloog
(UMCU)

Dr. M.M.H. Claessen

MDL-arts
(Ziekenhuis Gelderse Vallei)

Dr. J. Florie

Interventie radioloog
(Meander MC)

Dr. P. W. Friederich

MDL-arts
(Meander MC)

Dr. P.C.A. Jacobs

Interventie radioloog
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. K.P. van Lienden

Interventie radioloog
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. S. van Meer

MDL-arts
(UMCU)

Dr. M.L.J Smits

Interventie radioloog
(UMCU)

Dr. P.H.G. Stadhouders

MDL-arts
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. M.F.J. Stolk

MDL-arts
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. R.C. Verdonk

MDL-arts
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. A.M.C.J. Voorburg

MDL-arts
(Diakonessenhuis)

Leden van het TIPS Zorg Midden Nederland team.

Dr. J. de Bruijne

MDL-arts, UMCU
(UMCU)

Dr. R.C.G. Bruijnen

Interventie radioloog
(UMCU)

Dr. M.M.H. Claessen

MDL-arts
(Ziekenhuis Gelderse Vallei)

Dr. J. Florie

Interventie radioloog
(Meander MC)

Dr. P. W. Friederich

MDL-arts
(Meander MC)

Dr. P.C.A. Jacobs

Interventie radioloog
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. K.P. van Lienden

Interventie radioloog
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. S. van Meer

MDL-arts
(UMCU)

Dr. M.L.J Smits

Interventie radioloog
(UMCU)

Dr. P.H.G. Stadhouders

MDL-arts
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. M.F.J. Stolk

MDL-arts
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. R.C. Verdonk

MDL-arts
(St. Antonius ziekenhuis)

Dr. A.M.C.J. Voorburg

MDL-arts
(AMC)

Artikelen

(Wetenschappelijke) Artikelen geschreven door experts op het gebied van levercirrose.

AASLD

Publicatiejaar: 2017

De richtlijn van de Amerikaanse AASLD t.a.v. het voorkomen en behandelen van bloeding bij portale hypertensie. Geeft handvatten voor risico-stratificatie, screening en primaire en secundaire profylaxe. Ook plaatsbepaling van de TIPS wordt besproken.

Download

CIRSE

Publicatiejaar: 2012

In dit overzichts artikel worden m.n de technische aspecten van de TIPS plaatsing besproken, alsook indicatiestelling, materiaal en peri-procedurele aspecten. Zeer bruikbaar als je meer wilt weten van hoe de procedure technisch in zijn werk gaat.

Download

Elsevier

Publicatiejaar: 2018

In dit mooie review artikel worden verschillende technische aspecten en valkuilen van TIPS besproken, alsook de voors en tegens van aanvullende embolisatie (BRTO). Ook potentiele complicaties en de behandeling hiervan komen aan de orde.

Download

EASL

Publicatiejaar: 2018

De Europese richtlijn voor de behandeling van gedecompenseerde cirrose. Uitgebreide richtlijn waarin pathofysiologie, diagnostiek en behandeling aan de orde komen. Daarnaast specifieke sectie over de rol van TIPS bij de behandeling van therapie-refractaire ascites.

Download

Horhat (et al.)

Publicatiejaar: 2020

Leesbaar en kort review artikel over de status van TIPS behandeling en plaats in de behandeling. Gerenommeerde auteurs, en handig stuk als je snel wilt weten over de ins-en-out van TIPS.

Download

Kim (et al.)

Publicatiejaar: 2017

Heel bruikbaar review artikel, wat de nadruk legt op complicaties na TIPS. Technische insteek met veel plaatjes over hoe je bijvoorbeeld TIPS revisie aan kan pakken.

Download

Qi (et al.)

Publicatiejaar: 2014

Technisch review artikel over beschikbare stents en technische eigenschappen, zoals bijvoorbeeld diameter van de stent. Voor als je echt inhoudelijk wilt verdiepen.

Download

Trebicka (et al.)

Publicatiejaar: 2019

Grote retrospectieve case-serie die laat zien dat m.n een smallere stent van 8 mm geassocieerd is met betere survival.

Download

Tripathi (et al.)

Publicatiejaar: 2020

Zeer leesbare richtlijn van de toonaangevende Britse beroepsgroep (BSG). Richt zich specifiek op TIPS en geeft over het hele proces van indicatiestelling, procedure en nazorg duidelijke adviezen en richtlijnen.

Download

Bureau (et al.)

Publicatiejaar: 2017

Belangrijke prospectieve gerandomiseerde trial bij patiënten met refractaire ascites. Behandeling met TIPS geeft t.o.v. intermitterende paracenthese een duidelijk beter overleving. Ook secundaire eindpunten als markers voor hemodynamiek verbeterden duidelijk na TIPS. Er was niet meer encephalopathie in de TIPS groep in vergelijking met de paracenthese groep.

Download

Piecha (et al.)

Publicatiejaar: 2019

In dit artikel wordt beschreven dat niet alleen patiënten met een zeer refractaire ascites en hoge paracenthese frequentie baat kunnen hebben bij een TIPS, maar ook patiënten in een eerder ziektestadium. De auteurs pleitten voor een vroegere plaatsbepaling van TIPS en niet alleen aan ‘last-resort’ optie.

Download

García-Pagán (et al.)

Publicatiejaar: 2010

Beroemde ‘hallmark’ clinical trial uit Spanje. Patienten met een varicesbloeding en Child C of Child B met actieve bloeding t.t.v scopie werden gerandomiseerd tussen een vroege TIPS of B-blokkade en rubberbandligatie. De TIPS groep had een sterk verbeterde survival en minder kans op re-bleed.

Download

Hernández-Gea (et al.)

Publicatiejaar: 2019

Grote studie die verdere onderbouwing geeft aan de rol die TIPS standaard zou moeten krijgen bij patiënten met een Child C cirrose en varicesbloeding of een Child B cirrose met actieve varicesbloeding ttv scopie. Significante en grote impact op survival en andere harde eindpunten.

Download

Nicoara-Farcau (et al.)

Publicatiejaar: 2021

Meta-analyse over 1327 patienten met cirrose en een varicesbloeding. Patienten met een Child C cirrose en een Child B cirrose met actieve bloeding. Als deze patienten een ‘pre-emptive TIPS’ krijgen (dus standaard na initiele hemostase en endotherapie) hebben ze een duidelijk betere overleving en minder kans op herbloeding.

Download
Lopende studies

Samenvatting en documentatie PEARL studie

De PEARL studie (Preventie van post-TIPS Hepatische strong>Encefalopathie (HE) doormiddel van profylactische toediening van Rifaximine en Lactulose) is een dubbel blinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie waarbij het effect van het profylactisch toedienen van Rifaximine en Lactulose op post-TIPS HE wordt onderzocht. De interventie met lactulose en rifaximine/placebo start 72 uur voor TIPS plaatsing en eindigt 3 maanden post-TIPS. Bijbehorende controles zijn gepland op reguliere zorgmomenten.

Voor informatie over de studie en de deelnemende centra: www.pearl-trial.eu

BMJ Open Gastroenterology

Gestart in 2020

Cirrhotic patients with portal hypertension can suffer from variceal bleeding or refractory ascites and can benefit from a transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS). Post-TIPS hepatic encephalopathy (HE) is a common (20%–54%) and often severe complication. A prophylactic strategy is lacking.

Download

Zakkaartje PEARL-trial

Amsterdam UMC

Download
Aanmelden / registreren

Creëer uw eigen account binnen ons TIPS-portal en meld eenvoudig patiënten aan voor onze behandeling.

TIPS Zorg Midden Nederland is in het leven geroepen om de TIPS-behandeling laagdrempelig te maken. Als verwijzend specialist kunt u zich aanmelden voor een account binnen ons TIPS-portal. Met uw account kunt u snel en eenvoudig uw patiënten aandragen voor onze TIPS-behandeling. Middels uw account wordt u op de hoogte gehouden over de status van de door u aangedragen patiënt en communiceert u eenvoudig met ons Expert-panel.

Via onderstaand registratie formulier meld u zich eenvoudig aan. De aanvraag wordt in behandeling genomen door ons team en u ontvangt binnen twee werkdagen uw inloggegevens tot uw omgeving.

Registreer als verwijzend specialist

Vul onderstaand de door ons gevraagde gegevens in. U kunt tevens optioneel een begeleidend schrijven meezenden. U hoort binnen twee werkdagen van ons.