Manual voor TIPS-medewerkers

Met deze manual wordt inzichtelijk gemaakt welke functionaliteiten het systeem te bieden heeft en hoe deze gebruikt dienen te worden. Dit document omvat alle functionaliteiten tekstueel. Daarnaast hebben we een aantal begeleidende afbeeldingen beschikbaar ter ondersteuning van de tekstuele uitleg.

Registratie nieuwe verwijzend arts

Een verwijzend arts die zich aan wil melden voor een account binnen het TIPS-portal kan zich registreren via http://tipszorg.nl/ door middel van het registratie formulier onderaan de ‘specialisten’-pagina ofwel op de ‘inloggen/registreren’-pagina.

In dit registratie formulier moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

 • NAAM
 • TELEFOONNUMMER
 • LOCATIE / ZIEKENHUIS
 • E-MAILADRES
 • WACHTWOORD
– Een verwijzend arts kan zich registreren via de pagina ‘tipszorg.nl/voor-specialisten/#registreren’.
– Eveneens kan een verwijzend arts zich registreren via de ‘inloggen/registreren’-pagina.

Account van verwijzend arts en aanmelden patiënt

In het account van een verwijzend arts staat het overzicht van reeds aangemelde patiënten. Deze patiënten kunnen allemaal worden ingezien en tevens wordt er getoond welke TIPS-specialisten een beoordeling hebben gegeven. De ingevulde patiënt gegevens worden onderaan getoond, evenals de berichten die zijn verstuurd omtrent de patiënt. De conclusie die volgt uit de beoordeling van het TIPS-expertpanel wordt in de derde tab getoond als deze reeds is gegeven door de behandelend specialist.

Er is voor de verwijzend arts de mogelijkheid om een bericht of aanvullende informatie te sturen via de ‘verstuur bericht’ button in de berichten tab.

– Bovenstaand een voorbeeld van de ‘Mijn account’-pagina van een verwijzend arts. In het voorbeeld staat één fictieve patiënt aangemeld.

Naast het bekijken van reeds aangemelde patiënten en de beoordelingen die zijn gegeven door het TIPS-panel, is er uiteraard ook de mogelijkheid een patiënt aan te melden. Dit kan door een klik op de knop ‘Aanmelden patiënt’ en het invullen van het daarop volgende formulier. (zie onderstaande video)

De verwijzend arts dient de gegevens zo compleet als mogelijk aan te leveren. Wanneer er cruciale informatie ontbreekt, kan de specialist van TIPS om meer informatie vragen via de berichten module in het portal.

De volgende informatie dient (wanneer aanwezig) verstrekt te worden:

 • NAAM
 • LEEFTIJD (in jaren, géén geboortedatum)
 • GESLACHT
 • INDICATIES
 • OMSCHRIJVING VOORGESCHIEDENIS
 • LABORATORIUM ONDERZOEK (bestandsdeling, data en omschrijving)
 • BESCHIKBARE BEELDVORMING (bestandsdeling, data en omschrijving)
 • CHILD-PUGH SCORE (a/b/c + invulveld)
 • MELD SCORE (invulveld)
 • PORTALE HYPERTENSIE (Ja/nee)
 • HEPATISCHE ENCEFALOPATHIE (Ja/nee + evt. graad)
 • VENA PORTEA TROMBOSE (Ja/nee)
 • (CONGESTIEF) HARTFALEN (Ja/nee + evt. graad)
– Bovenstaand een video weergave van het formulier voor het aanmelden van een patiënt.

In de ‘Mijn-account’-pagina kunnen ook nog de account gegevens worden bewerkt middels de button ‘Gegevens aanpassen’. Ook kan bij ‘Wachtwoord wijzigen’ het wachtwoord worden gewijzigd waarmee de verwijzend arts inlogt.

Account van TIPS-specialist

Als TIPS-specialist log je eenvoudig in via de ‘inloggen / registreren’-button rechtsboven op de website (tipszorg.nl). In het account van de TIPS-specialisten wordt direct een overzicht getoond van alle reeds aangemelde patiënten.

Naast het overzicht van patiënten dat direct wordt getoond, kan er in het linker menu worden genavigeerd naar de tab ‘Gebruikers’. Hier kunnen alle specialisten en doorverwijzend artsen worden beheerd. (zie volgend hoofdstuk voor alle functionaliteiten in de tab ‘Gebruikers’)

Gebruikersbeheer

In het overzicht van gebruikers staan alle aan TIPS-gekoppelde accounts. Zowel die van de TIPS-specialisten als de geregistreerde verwijzend artsen.

– Bovenstaand het overzicht van de gebruikerspagina.

In deze gebruikersbeheer omgeving staan alle gebruikers met een gekoppelde rol. Voor alle TIPS-specialisten geldt dat zij worden onderverdeeld in de rollen ‘MDL’ ofwel ‘Specialist’. Deze rollen zijn nagenoeg hetzelfde echter worden de patiënten qua verantwoordelijkheid en het geven van een eindconclusie met betrekking tot de behandeling verdeeld over de gebruikers met de rol ‘MDL’. Enkel zij zijn bevoegd om een eindconclusie te geven aan een verwijzend arts.

Ook worden in de gebruikersbeheer de geregistreerde doorverwijzend artsen getoond. Het is in deze omgeving niet mogelijk gegevens te bewerken. Wanneer dit noodzakelijk is verzoeken we jullie contact op te nemen met de TIPS-portal beheerder Raymond Jongerius (0610722783).

Patiënten overzicht en beoordeling

In het overzicht van aangemelde patiënten staan alle door de verwijzend artsen aangedragen patiënten. De patiënten staan in chronologische sortering weergeven. Er kan gefilterd worden op ‘Toon open cases’ of ‘Toon gesloten cases’. Daarnaast kan er rechtsboven eenvoudig worden gezocht op ‘patiënt nummer’.

Wanneer je een patiënt aanklikt in de linkerkolom, zie je direct alle gegevens over de aanmelding staan aan de rechterzijde. De weergave van deze gegevens is exact hetzelfde als de weergave zoals deze wordt getoond in de accounts van de verwijzend artsen.

– Bovenstaand het overzicht van alle aangemelde patiënten. In dit voorbeeld staat er één voorbeeld patiënt getoond.

Als TIPS-specialist kun je op basis van de gegevens beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor een TIPS-behandeling. Dit doe je door op ‘Goedkeuren’ of op ‘Afkeuren’ te drukken. Dit is uiteraard enkel mogelijk achter jouw eigen naam. Bij de goedkeuring of afkeuring wordt er in een pop-up gevraagd om een (korte) onderbouwing. Deze wordt gelogd in het patiënt dossier en is ook zichtbaar voor de overige TIPS-specialisten én de verwijzend arts. Wanneer je meer informatie benodigd hebt, kan er door iedere specialist een bericht worden verstuurd aan de verwijzend arts, middels de berichten-tab.

– Bovenstaand de plek waar je als specialist jouw beoordeling aangeeft.
– Bovenstaand de pop-up waarin gevraagd wordt om een kort begeleidend schrijven bij het goedkeuren of afkeuren van een patiënt.

Eindconclusie verstrekken omtrent patiëntdossier

Zoals eerder aangegeven kunnen TIPS-specialisten met de rol ‘MDL’ worden aangesteld als eindverantwoordelijke voor een patiënt. De verdeling van patiënten over de verschillende gebruikers met deze rol gebeurt willekeurig en evenredig.

Het is aan deze verantwoordelijke ‘MDL’ om, nadat alle conclusies zijn gegeven, een eindoordeel te vellen en sturen naar de verwijzend arts. Dit kan nadat alle goedkeuringen/afkeuringen door alle specialisten zijn gegeven.